Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a ochrana zpracování osobních údajů ehopu www.e-oleje.cz


Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod www.e-oleje.cz nabízející k prodeji široký sortiment motorových a průmyslových olejů a autokosmetiky. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy související.

Objednávka a ceny zboží


Ceny u zboží na webových stránkách www.e-oleje.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Internetový obchod na stránkách www.e-oleje.cz si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Objednávat lze také telefonicky nebo e-mailem, pokud není možno objednat přes internetový obchod. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího.

Termín a způsob dodání zboží


Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající expeduje – předá dopravci co nejdříve po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 30 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním.

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:

1) - osobní převzetí objednaného zboží na naší kamenné prodejně e-oleje.cz – Novy Tuzex, Bauerova 10, 603 00 Brno

    - osobní převzetí na partnerském odběrním místě na čerpací stanici RAPID OIL, Tišnovská 305, 66434 Kuřim ( poplatek 30 Kč )

Na prodejně e-oleje.cz, Nový Tuzex lze nakoupit i bez předchozí objednávky za ceny uvedené na prodejně !!! Osobní odběr je zde možný každý všední den 8:00 - 17:30 hod po předchozí písemném nebo telefonickém oznámení z naší stran, že zboží je připraveno k výdeji ( sms nebo email ). V případě zvolení osobního odběru objednávky Vás tedy budeme e-mailem nebo telefonicky kontaktovat, zda je Vámi objednané zboží skladem a je připraveno k vyzvednutí na odběrním místě.

2) Zboží je doručeno na Vaši adresu kurýrem zásilkové společnosti PPL (v případě, že platba proběhla předem na náš bankovní účet číslo 1387404695/2700, vedený u Unicredit bank) – cena 95,00 CZK s DPH (při objednávce nepřevyšující hmotnost 40 kg)
3) Zboží je doručeno na Vaši adresu kurýrem PPL (v případě, že platba proběhla kurýrovi při předání zboží) – cena 125,00 CZK s DPH (při objednávce nepřevyšující hmotnost 40 kg) Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro dovoz po České republice. Zasílání na Slovensko a do jiných států se řeší individuálně.
4) Zboží je doručeno firmou Uloženka.cz na jejich pobočku, kde si ji zákazník může vyzvednout během následujících sedmi dnů. Poplatek za zásilku do 20 kg je 45,- Kč v případě, že platíte zásilku předem na náš bankovní účet. V případě platby v hotovosti na pobočce společnosti uloženka.cz je poplatek celkem 65,- Kč.. Zásilky nad 20 kg není možné zasílat službou Uloženka.cz. Dále není možné u této služby využívat možnost dodání stáčeného oleje do vlastních kanystrů. Výdejní místa a jejich otevírací doba jsou uvedena na webových stránkách www.uloženka.cz včetně kontaktů na jednotlivá výdejní místa. V případě, že si zásilku v uvedené lhůtě 7 dnů nepřevezmete, společnost Uloženka.cz nám ji vrací zpět za poplatek, který bude následně v plné výši vyúčtován z naší strany zákazníkovi, který si zásilku objednal a nepřevzal.
5) Zboží je doručeno firmou Uloženka.cz na jejich partnerskou provozovnu DPD PARCEL SHOP, kde si ji zákazník může vyzvednout během následujících sedmi dnů. Poplatek za zásilku do 20 kg je 55,- Kč v případě, že zákazník hradí zboží předem na náš bankovní účet a 68,- Kč v případě, že zákazník hradí zboží v hotovosti při odběru na pobočce DPD PARCEL SHOP. Zásilky nad 20 kg není možné zasílat službou Uloženka.cz ani přes partnerský DPD PARCEL SHOP. Dále není možné u této služby využívat možnost stáčeného oleje do vlastních kanystrů. Výdejní místa a jejich otevírací doba jsou uvedena na webových stránkách www.uloženka.cz včetně kontaktů na jednotlivá výdejní místa.
Při nákupu zboží nad 3000,- Kč nebude účtováno dopravné. Toto platí bez omezení hmotnosti pro zásilky vyzvedávané zákazníkem na naší prodejně e-oleje.cz a na čerpací stanici Rapid oil, Tišnovská 305, Kuřim. Pro zásilky do 20 kg doručované přes pobočky společnosti uloženka.cz a zásilky do hmotnosti 40 kg doručované zásilkovou společností PPL rovněž nebude při nákupu nad 2000,- Kč účtováno dopravné. U zásilek převyšujících uvedené hmotnosti není dopravné zdarma, jeho výši dohodneme se zákazníkem individuálně. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Za zdržení způsobené přepravní společností PPL nebo společností Uloženka.cz neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Záruka a reklamace

1. Práva a povinnosti prodávajícího
Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř.telefonicky.

2. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která je uvedena při nákupu v eshopu. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Kupující má na základě ustanovení zákona c 367/2000 Sb., odstavec 6 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Podrobnosti o možnosti vrácení zboží v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

3. Reklamační řád
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 625 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy prodávající v záručním listě určí jiného podnikatele, který je povinen opravu provést namísto prodávajícího (tzv. záruční servis). Nutné je však poznamenat, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. výměna zboží za nové, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů: zasláním e-mailu, prostřednictvím pošty, telefonicky. Při podání reklamace je nutno předložit: kopii prodejního dokladu (faktury), stručný popis závady. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, nebo ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury (prodejního dokladu) od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu e-oleje.cz, NOVÝ TUZEX, Bauerova 10, 603 00 Brno v pevné krabici i s originálem dokladu o koupi. Zboží zasílejte pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato. Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet. Náklady na přepravu zboží zpět k nám nese v plné výši kupující!!!! Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme znovu zpět na Vaše náklady. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. 

Platnost obchodních podmínek:
Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2018