Podmínky ochrany osobních údajů

 

Ochrana a zásady zpracování osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu na stránkách www.e-oleje.cz plně respektuje Vaše soukromí a prohlašuje, že neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám, a že se řídí zákonem číslo 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží.
Osobní údaje, které vyplňujete při objednání zboží slouží výhradně pro naši interní potřebu a slouží k úspěšnému vyřízení Vaší objednávky.
Registrovaný i neregistrovaný zákazník v internetovém obchodu www.e-oleje.cz   souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů (jméno, příjmení, email) pro marketingové a obchodní účely společností TRAFFIC SPEED CARGONET s.r.o. se sídlem Bauerova 10, 603 00 Brno, IČ: 02500663, jako jsou zasílání obchodních sdělení týkající se nabízení výrobku a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.o některých službách informační společnosti ( dále jen "Antispamový zákon") a zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ze dne 27.4.2016 č. 2016/679 ( dále jen GDPR ) a zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ( dále jen "Zákon o zpracování OÚ" ). Zákazník má právo kdykoliv zažádat o výmaz svých osobních údajů z naší databáze prostřednictvím emailové adresy info@oiltrading.cz.

V souladu s čl. 15, 16 a 17 GDPR máte dále právo:


- požadovat informaci, zda a jaké Vaše údaje naše společnost zpracovává - vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit - požadovat výmaz osobních údajů - požadovat přenesení údajů - požadovat omezení zpracování údajů - vznést námitku proti zpracování - kdykoli podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povnností plynoucích z GDPR k dozorovému úřad. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz